ขาย ยาสอด ยาเหน็บ ยาทำแท้ง ยาขับเลือด cytotec รับประกันของแท้

รับรองผล 100% โทร.092-7681838, 061-6248763

หน้าแรก
ข้อควรทราบก่อนใช้ยา
ข้อควรปฏิบัติก่อนใช้ยาทำแท้ง
คำแนะนำ
ข้อปฏิบัติหลังทำแท้ง
ผลข้างเคียง
ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง


สัญญาณของการเกิดภาวะแทรกซ้อนอาการด้านล่างต่อไปนี้ถือเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน

เลือดออกจำนวนมาก หากคุณเลือดออกมากจนใช้แผ่นอนามัย 2 แผ่นชุ่มเลือดภายในเวลา 2 ชั่วโมงติดต่อกัน
หลังจากที่การตั้งครรภ์ของคุณได้ยุติลงแล้ว อาการนี้ถือเป็นภาวะตกเลือด คุณควรพบแพทย์ทันที
อาการเจ็บปวดรุนแรง หากคุณมีอาการเจ็บปวดรุนแรงและไม่บรรเทาลงเลยหลังกินยาไอบรูโปรเฟนนั้นถือเป็น
สัญญาณอันตราย คุณต้องพบแพทย์โดยด่วน เราแนะนำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรพบแพทย์โดยด่วนหากมีอาการเจ็บปวดรุนแรง
รู้สึกไม่สบาย หากคุณมีไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียนในวันที่คุณใช้ยาทำแท้ง ภาวะดังกล่าวถือเป็นอาการปกติ
คุณจะอาการดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันหลังจากการแท้ง แต่หากคุณรู้สึกป่วยมากขึ้นไม่ทุเลาลงภายใน 24 ชม. คุณควรพบแพทย์โดยด่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเพื่อนด้วยไอดีไลน์ ID : april2563

สัญญาณเริ่มต้นของการตั้งครรภ์

คู่มือการทำแท้งอย่างปลอดภัย

ยาทำแท้งปลอดภัยหรือไม่

เรื่องควรรู้ก่อนใช้ยาทำแท้ง

ขั้นตอนการใช้ยาอย่างถูกต้อง

Cytotec คืออะไร ?

Ru486 คืออะไร ?

ที่นี่ขายยาทำแท้ง

อยากทำแท้งด้วยตัวเองยากไหม

ผลของการทราบอายุครรภ์เร็ว

การนับอายุครรภ์ที่ถูกต้อง

เลือดจะออกเมื่อไหร่หลังใช้ยา

สุขภาพจิตกับการทำแท้ง