ขาย ยาสอด ยาเหน็บ ยาทำแท้ง ยาขับเลือด cytotec รับประกันของแท้

รับรองผล 100% โทร.092-7681838, 061-6248763

หน้าแรก
ข้อควรทราบก่อนใช้ยา
ข้อควรปฏิบัติก่อนใช้ยาทำแท้ง
คำแนะนำ
ข้อปฏิบัติหลังทำแท้ง
ผลข้างเคียง
ข้อควรระวัง

Ru486 คืออะไร

 

 

RU486 (mifepristone) พิสูจน์แล้วว่าเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการต้านฮอร์โมน progesterone
(โปรเจสเตอโรน) และ glucocorticosteroid (กลูโคคอร์ติคอยด์) กลไกการออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับ
ตัวรับภายในเซลล์ของฮอร์โมนที่เป็นปฏิปักษ์ (progesterone และ glucocorticosteroids) ในระดับโมเลกุล

มีผลทำให้ผนังมดลูกหลุดลอกตัวออกมา ตัวอ่อนจึงไม่สามารถฝังตัวในมดลูกได้

Mifepristone หรือที่เรียกว่า RU-486 เป็นยาที่มักใช้ร่วมกับ misoprostol เพื่อนำมาทำแท้งในระหว่างตั้งครรภ์
ยาชุดนี้มีประสิทธิภาพมากกว่า 95% ในช่วง 49 วันแรกของการตั้งครรภ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเพื่อนด้วยไอดีไลน์ ID : april2563

สัญญาณเริ่มต้นของการตั้งครรภ์

คู่มือการทำแท้งอย่างปลอดภัย

ยาทำแท้งปลอดภัยหรือไม่

เรื่องควรรู้ก่อนใช้ยาทำแท้ง

ขั้นตอนการใช้ยาอย่างถูกต้อง

Cytotec คืออะไร ?

Ru486 คืออะไร ?

ที่นี่ขายยาทำแท้ง

อยากทำแท้งด้วยตัวเองยากไหม

ผลของการทราบอายุครรภ์เร็ว

การนับอายุครรภ์ที่ถูกต้อง

เลือดจะออกเมื่อไหร่หลังใช้ยา

สุขภาพจิตกับการทำแท้ง